CRM

Hợp nhất các tương
tác trên toàn bộ hành trình
của khách hàng
Tận dụng các quy trình sẵn có cho marketing, bán hàng và dịch vụ dựa trên các thực tiễn tốt nhất trong ngành

BPM

Quản lý hiệu
quả bất cứ quy trình
nghiệp vụ phức tạp nào
Khám phá các giải pháp BPM thông minh để điều chỉnh hoạt động kinh doanh và tăng hiệu quả hoạt động

Sắp xếp marketing, bán hàng và dịch vụ trên một nền tảng CRM duy nhất và quản lý hành trình khách hàng hoàn chỉnh - từ khách hàng tiềm năng cho đến đơn hàng và tiếp tục duy trì.

Gia tăng việc sản sinh nhu cầu tuyệt vời thông qua việc xác định nhu cầu của khách hàng và nuôi dưỡng sự quan tâm của họ cho đến khi chuyển đổi thành cơ hội một cách thành công.
Tìm hiểu thêm
Sử dụng các quy trình sẵn có để quản lý chu trình bán hàng hoàn chỉnh - từ việc dẫn đến bán hàng tái tục. Theo dõi phân tích "Bán hàng Pulse" theo thời gian thực và lập kế hoạch cho từng cơ hội.
Tìm hiểu thêm
Trở thành một điểm tiếp xúc duy nhất cho khách hàng của bạn. Tự động hóa các quy trình dịch vụ dựa trên các thực tiễn tốt nhất của ITSM và các khuyến nghị ITIL và cung cấp trải nghiệm khách hàng đa kênh tương tác cao.
Tìm hiểu thêm

Dùng thử miễn phí 14 ngày và trải nghiệm các chức năng không giới hạn của Creatio

Dùng thử miễn phí

Tận dụng các tính năng quản lý quy trình nghiệp vụ mở rộng của Creatio để nhanh chóng thiết kế, thực hiện và tối ưu hóa quy trình

Nền tảng ít mã lập trình thông mình cho sự phát triển các ứng dụng tùy chỉnh và quản lý quy trình nghiệp vụ.

Chợ ứng dụng

Các ứng dụng

Các giải pháp và tiện ích sẵn có để mở rộng chức năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm

Các biểu mẫu

Các biểu mẫu quy trình có sẵn, các báo cáo phân tích và bảng điều khiển để đạt được mục tiêu kinh doanh nhanh hơn

Tìm hiểu thêm

Các dịch vụ

IT, tư vấn và các dịch vụ chuyên nghiệp khác từ các đối tác của Creatio

Tìm hiểu thêm

Khám phá cách các công nghệ Creatio
giúp đạt được sự vận hành xuất sắc